Diagnostika

Diagnostika

Pramoninių ir laivų mašinų diagnostiniai tyrimai

Pagal išmatuotus virpesius įvertiname pramoninių ir laivų mašinų techninę būklę, atliekame diagnostinius tyrimus, kurių tikslas - įvertinti mašinos virpesių lygį, identifikuoti defektus, apsaugoti mašiną nuo netikėtų gedimų ar avarijų bei sumažinti mašinų ir konstrukcijų virpesių lygį, taip užtikrinant mašinų darbo patikimumą ir kokybę.

 

Diagnostiniai tyrimai skirti:
1. virpesių šaltiniams identifikuoti, jų atsiradimo priežastims nustatyti ir virpesių lygiui sumažinti;
2. riedėjimo guolių techninei būklei įvertinti ir defektams diagnozuoti;
3. krumplinių pavarų techninei būklei įvertinti ir defektams diagnozuoti;
4. elektros variklių techninei būklei įvertinti ir defektams diagnozuoti;
5. garo ir dujų turbinų techninei būklei įvertinti ir defektams diagnozuoti;
6. išcentrinių siurblių techninei būklei įvertinti ir hidrodinaminėms problemoms diagnozuoti.

Šie diagnostiniai tyrimai vykdomi mašinai dirbant natūralios eksploatacijos sąlygomis, t.y. nestabdant ir neardant mašinos bei neįsikišant į technologinio proceso eigą.

 
 
 

Pramoninių mašinų rotorių dinaminis balansavimas

Atliekamas šių pramoninių mašinų/įrenginių rotorių dinaminis balansavimas:
1. turbinų dinaminis balansavimas;
2. elektros variklių dinaminis balansavimas;
3. siurblių dinaminis balansavimas;
4. ventiliatorių dinaminis balansavimas;
5. orapūčių dinaminis balansavimas;
6. alkūninių velenų dinaminis balansavimas;
7. įvairių kitokio tipo rotorių ir velenų dinaminis balansavimas.

Dinaminis balansavimas atliekamas specialiose horizontaliose balansavimo staklėse. Kai kuriais atvejais rotorių (pavyzdžiui, ventiliatorių) dinaminis balansavimas gali būti atliekamas mašinos/įrenginio darbo vietoje. Tokiu atveju, įmonės inžinieriams atvykus į mašinos/įrenginio darbo vietą, dinaminis balansavimas atliekamas specialiu portatyviniu prietaisu.

 

Žemės ūkio technikos rotorių dinaminis balansavimas

Atliekamas žemės ūkio technikos rotorių dinaminis balansavimas. Smulkintuvų, mulčerių rotorių dinaminis balansavimas atliekamas specialiose dinaminio balansavimo staklėse. Šiomis staklėmis taip pat balansuojami ir kitokio tipo žemės ūkio technikos rotoriai, pavyzdžiui, kombainuose besisukantys grūdų kūlimo būgnai. Dinamiškai balansuojami velenai ir rotoriai iki 300 kg masės ir iki 3 metrų ilgio.

 

Velenų centravimas

Portatyviniu lazeriniu prietaisu mašinos/įrenginio darbo vietoje centruojami velenai, atliekama velenų centruotės patikra. Gali būti centruojami šio tipo mašinų/įrenginių velenai: elektros variklių su siurbliais velenai, elektros variklių su ventiliatoriais velenai, vidaus degimo variklių su įvairiomis pavaromis velenai ir pan.

 
 
Detalesnė informacija tel. +370 46 355 494 arba el.paštu: info@techvitas.lt